“DynEd připravuje naše zaměstnance na aktivní komunikaci v mezinárodních projektech. Oproti skupinové výuce si zaměstnanci pochvalují především citelný pokrok a flexibilní povahu výuky”.